Konstruktionerne i et Jakobsen hus

Mærk forskellen

For at undgå nutidens problemer med huse, der er dårligt ventilerede eller for tætte, er Jakobsen huse gået tilbage i tiden og tager udgangspunkt i et tæt hus, som kan ånde selv.

Husets ydervægskonstruktioner er nøje gennemtænkt, således at det lader en vis del af husets fugt transporteres ud igennem konstruktionen og blive ventileret væk bag ved facadebeklædningen, til fordel for boligens indeklima.

Energien der tilføres vha. intelligente vinduer er sammen med en luft-til-vand-varmepumpe med til at sænke energiforbruget i huset.

Materialerne er med til at skabe et bæredygtigt lavenergihus i høj kvalitet, der er sundt at opholde sig i.

Herunder er en beskrivelse af de elementer, der indgår i vores konstruktioner og forklaringer på, hvordan de bidrager til sundheden i hjemmet, energibesparelser og miljøvenlighed:

Vægkonstruktion

Vægkonstruktionen består af materialer, der alle er nøje udvalgt til at kunne opfylde høje krav om sundhed, miljøvenlighed og kvalitet.

De enkelte deles egenskaber og formål forklares i de forskellige afsnit.

Vægkonstruktion med papirdamspærre og papirisolering

Væggen udgør 365 mm uden beklædning. Hertil kommer en vindspærre og facadebeklædningen på ydersiden samt en fibergipsplade og lerpuds på indersiden.

Naturskifer på facaden

Facadebeklædningen på et Jakobsen hus består henholdsvis af naturskifer-plader og Thermowood.

En facade af naturskifer holder i 150-300 år, hvilket gør et Jakobsen hus vedligeholdelsesfrit, og der skal derfor ikke anvendes unødige økonomiske ressourcer på omlægning.

Desuden er skifterpladen et 100 % naturprodukt og indeholder ingen skadelige substanser. Det kan genbruges som tag eller facadedækning i mange generationer fremover, hvilket gør naturskiferen miljømæssigt uovertruffen. Overskydende rester kan knuses og genanvendes til mange forskellige formål.

Naturskifer er en metamorfisk bjergart, som kan kløves i hånden ved hjælp af hammer og mejsel. I forhold til den energi, der bruges til at bryde skifer, kræver mursten mere energi for at blive brændt. Naturskiferpladerne er valgt, da der i forhold til fremstilling af mursten udledes 70 gange så lidt CO2 ved at bryde skifter.

Flueben Vedligeholdelsesfrit  Flueben Holdbart  Flueben Genanvendeligt

Skifer facade

Thermowood på facaden

Thermowood er fyrretræ, der er imprægneret ved at det er varmet op til 220 grader celsius samtidig med at der bliver tilført vanddamp. Metoden forandrer træets cellestruktur og sikrer at træet kan modstå det nordiske klima. Ved hjælp af metoden bliver der derfor ikke brugt nogen form for kemikalier i imprægneringen af træet og det er biologisk nedbrydeligt.

Flueben Vedligeholdelsesfrit Flueben Holdbart

Thermowood Facade

Vindspærre

Inden facadebeklædningen sidder der en vindspærre, som hindrer vinden i at komme ind i isoleringslaget og afkøle det. Vindspærren er en træfiberplade, der er coated med et tyndt lag vandtæt materiale. Pladen er 100 % biologisk nedbrydelig.

Flueben Biologisk nedbrydelig

Papirisolering

Isoleringen i et Jakobsen hus er papiruld eller træfiber.

Isoleringen indblæses i konstruktionen, der bliver meget tæt, da isoleringen fylder alle revner og sprækker. Ved at anvende denne form for isolering undgår vi kuldebroer, da papirisoleringen pakker sig tæt omkring konstruktioner og rør. Det består bl.a. af cellulose fibre, der sikrer at kulden holdes ude og varmen holdes inde om vinteren.

Den tætte pakning af isoleringen i vægge og lofter resulterer også i en fantastisk lydisolering, der gør det behageligt at færdes i huset og er tilpasset familiers støjniveau.

Fugt påvirker ikke isoleringsevnen, da isoleringen består af fugtbestandigt materiale. Materialerne har den fordel, at de kan transportere fugt fra huset. Isoleringen er tilsat brandhæmmende midler og borater, der også sørger for at forebygge råd, mug, svamp og skadedyr i isoleringen.

Isoleringen består af 90% genbrugsmaterialer og er 100% biologisk nedbrydelige og er derfor godt for miljøet og din økonomi.

Papirisoleringen beskytter også konstruktionen mod brand, idet papirisolering ikke kan brænde. Læs mere om DBI’s (Dansk videncenter for brand og sikring) brandtest af Isocell papirisolering.

Flueben Effektiv   Flueben Brandhæmmende   Flueben God akustik  Flueben Miljøvenlig

Se Isocells video om papirisolering

Papir-dampbremse

Bag isoleringen sidder dampbremsen. Dampbremsen er ikke en plastik dampspærre, som man normalt bruger i konventionelle huse, men derimod en armeret papir-dampbremse.

Problemet med en plastisk dampspærre er, at det er som om bo i en plastiskpose, hvilket øger luftfugtigheden indenfor og stiller store krav til beboere om, at lufte ud mange gange dagligt. Derfor er problemer med fugt, skimmel og åndedrætsbesvær desværre ikke unormalt i nye huse.

Dampbremsen i Jakobsen husene er diffusionsåben, sådan at en vis mængde fugt kan trænge igennem. Det giver et sundt indeklima, hvor både hus og beboere kan ånde.

Flueben Åndbart Flueben God luftfugtighed

Papir dampspærre

Fibergipsplader på vægge

I nybyggeri er det udbredt problem med det såkaldte Sick Building Syndrome (SBS), hvor forurening fra byggematerialer og inventar gør beboerne dårlige. Problemet opstår typisk lige efter færdiggørelsen, men kan fortsætte i mange år.

I alle Jakobsen huse anvender vi Fermacell Greenline fibergipsplader til beklædning af vægge, som lerpudsen bliver pudset på. Anvendelsen af fibergipspladerne i Jakobsen huse bidrager til, at reducere miljøbelastninger og sikrer en bedre livskvalitet for husets beboere.

Gipsplader

De nye fibergipsplader gør hele forskellen, da det er et innovativt produkt, der netop indkapsler og absorberer skadelige luftarter fra f.eks. byggematerialer og inventar. Det er derudover en stor gevinst for allergikere, der er er fri for at bekymre sig om dårligt indeklima.

Pladerne er fremstillet af 99% genbrugsmaterialer og forener byggetekniske fordele med absorberende egenskaber. Det giver en bæredygtig profil, der har resulteret i en certificering fra det anerkendte Rosenheim Institute of Construction Biology and Ecology.

Flueben Genanvendeligt Flueben Modvirker skadelig luft

Sundt indeklima

Lerpudsede vægge

Vi anvender lerpuds og lermaling i Jakobsen huse af mange gavnlige årsager. Indefra er huset bygget op med en ler maling på en 2 mm lerpuds. Lerpudsens specielle egenskab er, at den kan ånde. Det vil sige at en pludselig fugtstigning i huset vil blive optaget i lerpudsen. Fugten vil enten blive transporteret ud igennem konstruktionen og ventileret væk, eller den vil blive tilført luften i huset, når luftfugtigheden falder igen.

Naturligt ler indeholder en utrolig tæt molekylær struktur og form, som har evnen til at producere negative ioner i forbindelse med vand.  Selv den mindste smule fugt i indeklimaet, får leret til at producere negative ioner til luften, hvilket i høj grad forbedrer indeklimaet og især gavner personer med allergier og astma.

Man vil automatisk føle sig godt tilpas i et Jakobsen hus, da man helt undgår at fremkalde allergier og luftvejssygdomme. Desuden kan sundhedsskadeligt mug og skimmel ikke gro på det.

Uforseglet lermaling og lerpuds hjælper derfor også mod pollen og støv og fjerner statisk elektricitet fra væggene. Væggene tiltrækker sig ikke støv og vil være renere. De får partiklerne i luften til at klumpe sig sammen og falde til gulvet, hvor de kan støvsuges op.

Flueben God ventilation Flueben Optimal luftfugtighed Flueben Allergivenlig

Lerpudsede vægge

Tagkonstruktion

Tagkonstruktionen er som udgangspunkt lavet på samme måde som vægkonstruktionen, men taget er tagpap og ikke naturskifer. Hos Jakobsen Huse anvender vi tagpap fra Icopal, da det er en arkitektonisk flot løsning til hældningstage.

Det er et meget holdbart tag, der er til at betale. Tagpap sikrer at taget er slidstærkt, kvalitetssikret, holdbart, pænt og tæt.

Nutidens tagpaptage muliggør at regnvandet fra taget uden problemer kan udledes direkte i vandløb og søer.

Efter de gældende regler kan vandet også anvendes til toiletskyl, tøjvask og havevanding.

Flueben Holdbart Flueben Æstetisk

Tagpap

Lofter

I alle Jakobsen huse anvender vi Troldtekt lofter, som giver en enestående akustik i huset.

Troldtekt loftet har certificeringen Cradle to Cradle, fordi Troldtekt pladerne kan anvendes i naturen som kompost, da de ikke indeholder skadelige stoffer.

Det minimerer miljøbelastningen både i produktion, transport, brug og bortskaffelse.

Troldtekt er PEFC- og FSC-certificeret, der sikrer at det træ, som indgår i produktionen stammer fra ansvarlig skovbrug og er bæredygtigt for naturen, dyrene og menneskerne i skovene.

Loftet har en række fordele:
✓ God akustik
✓ Sundt indeklima
✓ Dokumenteret bæredygtighed
✓ Effektiv brandsikring
✓ Robusthed og styrke
✓ Alsidige designløsninger

Flueben Brandhæmmende Flueben Holdbar Flueben God akustik Flueben Flot design

Lofter troldtekt. Behagelig indeklima

Se Troldtekts egen video om Troldtekt lofter

Genbrug af regnvand

Alle indvendige rør er forberedt til sammenkobling med regnvandsopsamling.

Vi er alle klar over at vand er en udtømmelig ressource, som vi skal passe på – for vores egen og for fremtidens skyld. Derfor gør Jakobsen huse det muligt for dig at genanvende regnvand hjemme hos dig selv.

Regnvandet bliver genanvendt til formål, hvor drikkevand ikke er nødvendigt. Opsamlet vand kan uden problemer anvendes til havevanding, tøjvask og toiletskyl.

Ved at vi installerer et regnvandsanlæg, kan du genanvende regnvandet, undgå at smide rent vand ud og derigennem bidrage til at passe på vores miljø og vand.

Flueben Ingen vandspild  Flueben Ingen kalk

Regnvandsopsamling

Ventilationsvinduet

Vi anvender den nyeste vinduesteknologi og er med til at gøre op med mantraet om hermetisk tæthed, som hverken er sundt for huset eller dets beboere.

Med anvendelse af ventilationsvinduet er vi med til at sætte nye standarder og funktioner for fremtidens byggekomponenter.

Ventilationsvinduet er verdens første intelligente plus-energivindue. Det genererer energi til huset og sparer op til 25 % på dit varme/kølebehov. Antallet af Ventilationsvinduer i et Jakobsen hus er nøje udregnet efter behovet for ventilation i huset.

Ventilationsvinduet er med ClimaWin teknologi, der gør det intelligent og multifunktionelt og tilføjer mere energi til huset end noget andet vindue.

Vi får ventilationsvinduet fra Ventilationsvinduet ApS, som producerer alle deres produkter i Danmark.

Flueben Intelligent udluftning Flueben Generer energi Flueben Sundt indeklima

Se Ventilationsvinduets egen video om det intelligente vindue

Ventilationsvinduer