Miljøhensyn

Når vi taler om miljøhensyn, taler vi mere specifikt om forbrug af ressourcer, energi og vand i husets levetid. Både indretningen og udformningen af et hus har betydning for vores miljø under byggeriet og i driften af huset. For os handler det gennemgående om, at vores huse lever op til nogle miljømæssige kvalitetskrav og det sikrer vi blandt andet ved at:

round-done-button (1) Optimere husenes energiforbrug og derfor bygger vi lavenergihuse.
round-done-button (1) Minimere mængden af bygningsaffald.
round-done-button (1) Genanvende og genbruge, hvor vi kan.
round-done-button (1) Optimering af vores samlede ressourceforbrug og miljøpåvirkninger.
round-done-button (1) Reducere eller så vidt muligt undgå brugen af problematiske og skadelige stoffer
round-done-button (1) Optimere vandforbrug blandt andet ved klargøring af regnvandsopsamlingsanlæg

Fokus på CO2

Jakobsen huset har den fantastiske fordel at være bygget i materialer, hvor der er lagt vægt på så lav CO2 udledning som muligt – både i fremstilling af produktet og i transporten heraf.

Alle byggematerialerne er, i så vid udstrækning som det er muligt, enten FSC- eller Cradle2Cradle mærket. Langt størstedelen af vores byggematerialer er altså naturligt fremstillede og kan om mange, mange år når huset ikke længere skal gøre gavn, bortskaffes uden at gøre skade på vores natur og miljø.

Udnyt naturens ressourcer

Vi forbereder alle Jakobsen huse til regnvandsopsamling, således at vi bruger opsamlet regnvand til for eksempel skyl i toiletter. På den måde er familierne i et Jakobsen hus med til, at udnytte de mange kubikmeter vand der i dag blot får lov at løbe ud i kloakken og vi sparer dermed på vores begrænsede vandressourcer.