Indeklima

Konventionelt byggeri kendetegnes af lappeløsninger

Et murstenshus fra 1940 er som udgangspunkt et sundt hus at bo i, da det er forholdsvis utæt, hvilket gør at luftskiftet i huset er stort og der derfor altid er frisk luft og konstruktionen holdes tør.

I takt med at man efterhånden overgik til fossile brændstoffer og varmeudgiften derfor blev afhængig af oliepriserne, blev det nødvendigt at isolere husene. Isoleringen ændrede dog ikke på, at huset stadig var utæt, at det trak ind og huset blev ventileret. Det gav selvfølgelig også et betydeligt varmetab.

For at komme varmetabet til livs, begyndte man at lave husene tættere. Det blev til dels gjort med en dampspærre, som i starten bestod af en tynd pak med alufolie på den ene side. Sidenhen blev denne udskiftet med en af plastik.

Et alt for tæt hus er et usundt hus

Nu opstod der pludselig det problem, at husene blev for tætte og der begyndte derfor at forekomme skimmelsvamp i konstruktionerne samt inde i husene.

Endnu en lappeløsning blev opfundet – ventilationssystemet eller varmegenvindingsanlægget.

Varmegenvindingsanlægget tager den varme indendørs luft og bruger den til, at varme kold frisk luft op med, som så bliver blæst ind i huset.

I takt med at husene blev tættere opstod det problem at varmegenvindingsanlægget trak alt den fugtige luft ud af huset og efterlod det med en meget lav luftfugtighed.

Den lave luftfugtighed blev efterhånden et problem for mange i forhold til åndedrætsgener.

En ny lappeløsning blev opfundet, varmegenvindingsanlæg med fugtstyring, hvor der bliver tilført fugt til indblæsningsluften.

Nye huse er ofte dårligt ventilerede og for tætte.

Konsekvenser ved dårligt indeklima

Nogle af konsekvenserne ved et dårligt indeklima kan også opleves som hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, luftvejsirritation og allergi.

Vi opholder os cirka 90 % af døgnet inden døre. Et godt indeklima og en god luftkvalitet er især afgørende, hvis du har små børn, har følsomme luftveje eller er lungesyg.

I dag får mange nye boligejere desværre store problemer med blandt andet luftvejssygdomme og allergi. Det skyldes at størstedelen af alle nybyggede parcelhuse pakkes ind i plastiske dampspærrer, males med plastisk maling, som udleder skadelige stoffer og bygges i materialer der udskiller giftige dampe som vi ikke kender langtidspåvirkningen af.

Husene er ikke åndbare, hvilket kan være direkte skadeligt for husets beboere.

Børn og sundhed

Sundere indeklima og allergivenligt hus

Du kan selv være med til at gøre en række tiltag for, at sikre de indre rammer i dit hus som eksempelvis rengøring og hyppig udluftning.

I et Jakobsen hus klares en del af det for dig og du er desuden sikker på, at de ydre rammer også er optimale for dit indeklima.

Vi har udfordret vanebetonede byggemetoder og gentænkt de elementer i nutidens byggeri, der ikke fungerer for forbrugeren. De forskellige materialer og byggemetoder vi anvender er alle valgt for at bidrage til en optimering af indeklimaet.

Naturligt indeklima

Naturlig udluftning og ventilation

Jakobsen huset er bygget på principper om naturlig ventilation. Vi bygger med ventilationsvinduer i alle vores huse, hvilket sikrer et konstant naturligt luftskifte, som ikke er mekanisk styret og derfor vil Jakobsen huset føles naturligt udluftet og være sundt at leve i.

Der er yderligere nogle fordele ved at undgå et mekanisk styret ventilationsanlæg, som i dag er standard i alle nybyggede huse, blandt andet undgår du vedligeholdelse og udskiftning af filter og du skal ikke leve med den konstante summen fra ventilationsrør.

 Et minimum af giftige dampe

I Jakobsen huset vægter vi højt, at vores materialer udleder et minimum af giftige dampe og vi har samtidig stor fokus på at benytte materialer, som giver et bedre indeklima ved for eksempel at være lyddæmpende. Vi bygger i materialer, der både kan optage og afgive den normale fugt som beboerne afgiver.

  • Vi benytter materialer til vores huse, som i så vid udstrækning som muligt, er fremstillet uden brug af skadelige kemikalier og/eller fremstillet af genbrugsmaterialer og som modvirker skadelige dampe.
  • Vi bygger 0-energihuse, som er isoleret med miljøvenlig og effektiv papirisolering eller træfiberisolering og lever op til BR20 isolerings-kravene.
  • Vi benytter ventilationsvinduer, der er betjeningsfrie og sikrer et naturligt luftskifte. Vi fravælger dermed de mekaniske luftventilationsanlæg som andre byggefirmaer typisk har som standard inventar.
  • Vi nægter at pakke huse ind med plastiske-dampspærre, der begrænser eller helt udelukker naturlig udluftning og bruger i stedet diffussionsåbne papir-dampbremser, som gør at husene kan ”ånde”.
  • Vi pudser alle indvendige vægge med sandspartel og maler med naturmaling, uden tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler. Lerpuds og lermaling er også en mulighed som tilvalg.
  • Vi bruger lyddæmpende materialer på lofterne, så dårlig akustik og støjgener ikke forstyrrer din hverdag.
Naturligt indeklima

Jakobsen huset er derfor en version af det populære typehus, hvor der ikke bliver gået på kompromis med hensynet til din sundhed, til miljøet eller din økonomi.

 

Flueben Et sundere indeklima for hele familien

Flueben Et minimum af giftige dampe og gasser i hjemmet

Flueben Naturlig udluftning og ventilation