Luftforurening, rent drikkevand der skylles ud i toiletterne og kilovis af mad der kasseres dagligt. Det og meget andet belaster miljøet hver dag til trods for, at en miljøvenlig tankegang præger de fleste danskere.

Det kan være svært at se, hvordan man kan gøre noget alene, men som forbruger kan man være med til at ændre standarden for, hvordan vi forbruger ved at benytte sig af de muligheder for at leve grønt, som nogle virksomhederne tilbyder.

Flere firmaer har længe set fordele i at promovere sig med forskellige grønne tiltag, men andre har taget skridtet videre og baseret hele deres forretning på en bæredygtig eller miljøvenlig livsstil, der skal gøre en forskel.

Her er 5 firmaer, der indenfor hver sit område bidrager til et mere miljørigtigt liv, der ikke kræver at vi skal undvære de fornødenheder vi allerede har vænnet os til.

Bilen – Gomore

Vi ved alle, at bilen trækker ned i det grønne regnskab, men når det gælder bilen, går udviklingen stærkt indenfor miljøvenlighed. Udover åbenlyse miljøfordele ved at køre på grøn energi i elbiler, har flere deleordninger vundet indpas, blandt andet GoMores samkørselstjeneste som er kendt af de fleste.

Udover en økonomisk besparelser ved at køre flere i samme bil, så undgår brugerne en mængde CO2-udledning for hver delekørsel. Efter hver tur kan brugerne online følge med i, hvor meget CO2 de har sparet sammenlignet med en kørsel alene i sin egen bil.

Computeren – ReFurb

Både private og erhverv er storforbrugere af computere, og når de efter få år har udtjent deres levetid, investerer de fleste i nye.

Der produceres cirka 50 millioner tons affald fra elektronik hvert år. Elektronikaffald udgør 2 % af vores affald men står for 70 % af vores giftige affaldsstoffer. Kun 12 % genbruges mens 88 % primært ender på store lossepladser i Afrika og Kina.

ReFurb ønsker at ændre denne tankegang med deres forretning, der sælger genbrugt IT i form af computere, tablets og smartphones. Holdningen er, at hver gang de sælger en computer bliver miljøet “snydt” for elektronikskrot og for det ressourceforbrug det ville kræve at fremstille en ny computer. 80 % af den energi en computer kræver i løbet af sin levetid bruges under fremstillingen af den.

Refurb opkøber computere fra virksomheder, når deres udstyr skiftes ud, typisk efter 2-3 år selvom det kan gavne i flere år.

Som navnet antyder, så renser og fornyer Refurb computerne og sælger dem igen. Udover miljøfordele, så kan en kvalitetsbærbar eller stationær computer oftest købes til halv pris sammenlignet med en tilsvarende ny computer.

Cyklen – Rebike

I en mindre skala finder vi en virksomhed med samme tilgang til genbrug som Refurb. ReBike modtager brugte cykler og istandsætter dem til salg.

Der er ingen grund til at kassere det der virker, og Rebike udskifter derfor kun de ting på cyklerne, der er gået i stykker, før de sælger dem igen.

Oprindeligt var forventning, at køberne ville være studerende på udkig efter billige cykler, men Rebike opfylder en hidtil overset mulighed for at passe på miljøet.

Derfor har unge som gamle og rige som fattige taget godt imod konceptet, da de fleste kan lide tanken om at genbruge cykler i stedet for at smide ud. Mange sælger derfor deres gamle cykel til Rebike, når de køber en ny.

Maden – TooGoodToGo

Vores samfund er heldigvis indrettet sådan, at vi er sikret imod dårligt mad i indkøbskurven. Når vi samtidig har en forventning om, at hylderne i supermarkedet altid skal være fyldt op, ender vi med mad i overskud.

Madspild er et stort problem, der dagligt koster ressourcer både økonomisk og miljømæssig. Mange supermarkeder har taget konsekvensen og er begyndt at sælge ældre mad billigere. Flere restauranter donerer overskydende mad til herberger, men der er stadig store mængder mad til overs hver dag.

FN estimerer, at omkring en tredjedel af al mad til mennesker går tabt. 1,3 milliarder tons mad spildes om året og 28 % af verdens landbrugsareal producerer mad til skraldepanden. Når man ser på hele produktionskæden fra produktion, fremstilling, distribution, tilberedning og servering, så udsendes 3,3 milliarder tons drivhusgasser derfor forgæves og enorme mængder rent vand går til spilde i produktionen.

I Danmarks svarer det til cirka 700.000 tons fødevarer, der årligt smides ud, hvoraf 30.000 af dem stammer fra restauranter, når maden ikke kan sælges eller gemmes.

ToGoodToGo tilbyder en mobil-app, der gør noget for at løse problemet. Den skaber forbindelse mellem forbrugerne og de butikker, der har mad i overskud. I stedet for at smide maden ud, sætter restauranter, bagere mm. deres overskudsmad billigt til salg, som kan afhentes sidst på dagen i stedet for at blive smidt ud – selvfølgelig pakket i miljøvenlig emballage.

Udover at spare forbrugerne for penge, sparer det miljøet for omkring 2000 kg CO2 om dagen. Denne win-win situation er med til at gøre app’en til en stor succes.

Hjemmet – Jakobsen huse

Mange husbyggefirmaer tænker på miljøet ved at fokusere på at spare på energiforbruget i nyere huse. Det er til  gavn for både beboernes energiregninger og påvirkningen af miljøet.

Ikke mange fokuserer på bæredygtighed ved at bygge husene i miljøvenlige materialer. Ifølge Energistyrelsen (2015) står byggeri for omkring 30 % af vores samlede affaldsmængde.

Jakobsen huse forsøger at ændre standarden for byggemetoder ved at fokusere på miljøvenlighed i hele husets livscyklus fra udvinding af byggematerialer, byggeri, beboelse og afskaffelsen af materialerne langt ude i fremtiden.

Husenes facader består af træ eller naturskifer fremfor mursten. I produktionen af skifer er miljøpåvirkningen meget begrænset, da processen er simpel og en del foregår manuelt med hammer og mejsel. Pladerne kan holde i flere hundrede år inden de kan returnere til naturen.

Vægkonstruktionerne indeholder ikke plastik eller skadelige stoffer, men er naturlige materialer, der er biologisk nedbrydelige.

I så vid udstrækning som muligt er byggematerialerne enten FSC-certificeret eller Cradle2Cradle-mærket. Med FSC-mærket træ fældes der ikke mere træ end skoven kan nå at reproducere, mens Cradle2Cradle betegner et biologisk eller teknisk kredsløb, hvor produkterne kan indgå i naturen igen efter brug. Konceptet er udviklet som svar på tendensen til kun at ville minimere miljøpåvirkningen – hvilket stadig er en miljøpåvirkning.

Dertil kommer vandforbruget, hvor 40 % af vores rene drikkevand spildes på ting, som kunne klares med opsamlet regnvand. Hver dansker smider i gennemsnit 26 liter rent drikkevand væk om dagen i toilettet. På et år svarer det til over 9000 liter spildt vand.

Boligerne fra Jakobsen huse opsamler regnvand fra taget og opbevarer det i en underjordisk beholder, hvorefter husets beboere kan benytte det til toiletskyl, vaskemaskinen og udendørs brug som vinduevask og havevanding.

Jakobsen huse har ramt en hidtil uudnyttet mulighed for bæredygtigt byggeri. Trods alternative løsninger ligner husene normale huse, hvilket har bidraget til deres stigende popularitet.