Vores bæredygtige tilgang

En sund og bæredygtig begyndelse

Jakobsen huse er samlet set bæredygtige helt fra begyndelsen af byggeriet til genanvendelsen af byggematerialerne. Og vi arbejder altid på at gøre vores aftryk på kloden endnu mindre.

Tre dimensioner af bæredygtighed

Hos Jakobsen huse bygger vi huse, som overholder de 3 dimensioner for bæredygtighed. Dimensionerne er defineret af Energistyrelsen, og vi har taget dem til os. Uden et af de tre områder ville vi ikke være bekendt at kalde et byggeri for bæredygtigt.
Når vi tegner, designer og bygger dit hus, sker det med alle de 3 dimensioner af bæredygtighed i tankerne.
Den miljømæssige dimension
Byggebranchen er en kæmpe belastning for miljøet. Det gælder også for os, der bygger huse. Derfor har vi brugt flere år på at udvikle det koncept, som tærer mindst på vores alle sammens miljø, natur, ressourcer og klima.
Den sociale dimension
I alt for mange år har byggefirmaer set stort på, hvordan deres huse egentlig er at bo i. Store rum med elendig akustik og konstruktioner, som holder på fugten, er alt sammen med til at skade mange menneskers sundhed og trivsel. Det er ikke bæredygtigt. Derfor indeholder vores huskoncept en anderledes konstruktion, som giver dig et åndbart hus med gode lydrum.
Den økonomiske dimension
Der er ingen grænser for, hvor dyrt man kan gøre et byggeri. Men det er ikke bæredygtigt for den almindelig danske familie at bruge mange millioner på deres bolig. Derfor har vi sikret en sund balance mellem byggeriets kvalitet, hensyn til miljøet og de samlede udgifter.

Bæredygtige konstruktioner

Vi vil gøre dig fri for hård rumklang og et hjem, som holder på fugten. Derfor har vi udviklet konstruktionen til vores bæredygtige enfamiliehuse. Jakobsen husets ydervægge er designet, så de kan transportere fugt. Det vil sige, at fugten fra din udånding, madlavning, tørretumbler, brusekabine og meget mere selv kan vandre ud. Når fugten helt naturligt bliver transporteret ud og optaget i luften udenfor, efterlader det dit hjem med et bedre indeklima.

Men det er langt fra den eneste forbedring i forhold til et konventionelt hus!
Vi tilbyder en optimeret indeklima-pakke hvor vi bl.a. bygger med intelligente vinduer. De justerer sig selv uden brug af strøm og sikrer dig en konstant udluftning af dit hjem. Fordi ventilationsvinduet er et plus-energivindue, er det samtidigt med til at sænke dit energiforbrug. Vinduernes effekt forstærkes af en luft-til-vand-varmepumpe.
Alle materialerne i et Jakobsen hus er med til at skabe et bæredygtigt lavenergihus i høj kvalitet, der er sundt at opholde sig i.

Herunder er en beskrivelse af de elementer, der indgår i vores konstruktioner og forklaringer på, hvordan de bidrager til sundheden i hjemmet, energibesparelser og miljøvenlighed. Vi opdaterer de enkelte punkter i takt med, at vi udvikler endnu bedre løsninger.
Herunder er en beskrivelse af de elementer, der indgår i vores konstruktioner og forklaringer på, hvordan de bidrager til sundheden i hjemmet, energibesparelser og miljøvenlighed. Vi opdaterer de enkelte punkter i takt med, at vi udvikler endnu bedre løsninger.

I vores optimerede indeklimapakke anvender vi den nyeste vinduesteknologi, som giver dig det bedste indeklima og et lavere energiforbrug. Sammen med Ventilationsvinduet gør vi op med mantraet om det hermetisk tætte hus. Et hus, som ikke kan ånde, er hverken sundt for sig selv eller beboerne.

Med anvendelse af Ventilationsvinduet er vi med til at sætte nye standarder og funktioner for fremtidens byggekomponenter.

Ventilationsvinduet er verdens første intelligente plus-energivindue. Det genererer energi til huset og sparer op til 25 % på dit varme/kølebehov. Antallet af Ventilationsvinduer i et Jakobsen hus er nøje udregnet efter behovet for ventilation i huset. Husets øvrige vinduer er også produceret af Ventilationsvinduet, men uden de intelligente løsninger, så du kun skal betale for funktionerne, hvor de er nødvendige.

Ventilationsvinduet er med ClimaWin teknologi. Det gør det intelligent og multifunktionelt og tilføjer mere energi til huset end noget andet vindue.

Læs mere om teknologien bag og hvor inspirationen til de intelligente vinduer kommer fra hos Livingbetter.

✔ Intelligent udluftning – skifter selv mellem at opvarme og nedkøle huset
✔ 
Generer energi
✔ Sundt indeklima – med frisk, opvarmet luft

Bag isoleringen sidder dampbremsen. Dampbremsen er en OSB-plade og altså ikke det plastiske lag, som holder på fugten i konventionelle huse.

Dampbremsen i Jakobsen huse kan ånde. Det kaldes at være diffusionsåben. Det betyder, at en vis mængde fugt kan trænge igennem den. Det giver et sundt indeklima, fordi både hus og beboere kan ånde og komme af med fugt.

Problemet med en plastisk dampspærre er, at det er som om bo i en plastikpose. Plastik holder på fugten, så luftfugtigheden stiger i huset. Hvis beboerne ikke lufter ud mange gange dagligt, vil den plastiske dampspærre derfor give problemer med ophobet fugt. Det giver gode vilkår for skimmelsvamp, som tit giver åndedrætsbesvær.

✔ Åndbart
 God luftfugtighed

Alle de indvendige rør vi lægger i et Jakobsen hus er forberedt til sammenkoblingen med et anlæg til regnvandsopsamling.

Det er ikke nogen hemmelighed, at rent vand er en udtømmelig ressource. Den skal vi alle gøre vores for at passe på. Både af hensyn til os selv og de kommende generationer. Derfor gør vi det muligt for dig at genanvende dit regnvand i huset.

Drikkevand skal være helt rent. Det behøver meget andet vand ikke at være. Opsamlet regnvand kan bruges til at vande i haven, vaskemaskinen og toiletskyl.

Hvis du vælger at få installeret et regnvandsanlæg, kan du være med til at spare på det rene drikkevand og samtidigt slippe for meget af det kalk, som efterlader rander i toiletkummen og i vaskemaskinen.

Desværre vælger de færreste lige nu at genbruge deres regnvand. Når regnen falder på din have og dit tag, skal du ikke betale for at komme af med den. Men når du skyller vandet ud gennem kloaken fra dit hus, skal du betale for vandafledningen. Vi håber meget på, at der bliver lavet om på det i fremtiden!

✔ Intet vandspild 
 Intet kalk

I alle Jakobsen huse monterer vi akustiklofter af Troldtekt. Loftplader fra Troldtekt giver dokumenteret den bedste akustik, du kan få i et hus. Men de har også en lang række andre kvaliteter.

Troldtekt lofter har certificeringen Cradle to Cradle. Det betyder, at pladerne er 100 % fri for skadelige stoffer og faktisk bare kan smides i kompostbunken, når dit hus en dag om mange årtier skal pilles ned igen.

Det betyder også, at Troldtekt sørger for at begrænse deres miljøbelastning til det mindst mulige i produktionen, transporten, brugen og bortskaffelsen.

Troldtekt er også PEFC- og FSC-certificeret. Det er din garanti for, at dine loftplader udelukkende består af træ fra ansvarligt skovbrug. Ansvarligt skovbrug er defineret som det, der er bæredygtigt for naturen, dyrene og menneskerne i skovene.

Loftet har en række fordele:
✔ God akustik
✔ Sundt indeklima
✔ Dokumenteret bæredygtighed
✔ Effektiv brandsikring
✔ Robusthed og styrke
✔ Alsidige designløsninger
✔ Flot design

Vægkonstruktionen i et Jakobsen hus består af behandlede naturmaterialer. De er nøje udvalgt til at opfylde høje krav om sundhed, miljøvenlighed og kvalitet.

De enkelte deles egenskaber og formål forklares i afsnittene nedenfor.

Væggen udgør 365 mm uden beklædning. På ydersiden afsluttes væggen med en vindspærre og facadebeklædning. På indersiden afslutter vi væggen med en kvalitets fibergipsplade og sandspartel med naturmaling.

 

Vi bruger sandspartel og naturmaling i Jakobsen huse af mange gavnlige årsager.

De afgiver ingen lugte eller giftige gasser.

De efterlader væggen i stand til at ånde. Det betyder, at mug og skimmel aldrig kan komme til at gro på væggen.
Du undgår altså nogle af de værste kilder til allergi og luftvejssygdomme, når du bygger med os.

Og du vil automatisk føle dig godt tilpas i et Jakobsen hus. For det optimerede indeklima tricker ikke allergier eller luftvejssygdomme. Til gengæld kan det faktisk gøre dine lidelser mindre.

✔ God ventilation
✔ Allergivenlig
✔ Ingen afgasning

Vi tilbyder flere forskellige valg af facadebeklædninger på et Jakobsen hus. Der kan vælges imellem plader i naturskifer, varmebehandlet træ og stålplader og vi hjælper altid med at få sammensat en designmæssig optimal kombination af de forskellige materialer.

En facade af naturskifer holder i 150-300 år uden at kræve vedligeholdelse. Du og de kommende generationer behøver aldrig hverken at tænke på eller bruge penge på at vedligeholde denne del af facaden.

Skiferpladen er et 100 % naturprodukt og indeholder ingen skadelige substanser. Det hårde materiale kan genbruges som tag eller facadedækning, så det er miljømæssigt helt enestående. Overskydende rester kan knuses og genanvendes til pynt i bede eller mange andre forskellige formål.

Naturskifer er en såkaldt metamorfisk bjergart. Det vil sige, at den kan kløves i hånden med hammer og mejsel. Der er altså tale om et meget bæredygtigt alternativ til de traditionelle mursten, som kræver meget energi, når de skal brændes. Hvis du regner i CO2, kan du kun få én mursten for den samme udledning, som du kan få 70 naturskiferplader for.

✔ Vedligeholdelsesfrit 
✔ 
Holdbart 
✔ 
Genanvendeligt
✔ Miljøvenlig produktion

Vi bruger varmebehandlet træ på vores facader. Det sikrer os nogle bæredygtige, langtidsholdbare, smukke og funktionelle løsninger.

Varmebehandlingen (også kaldet termobehandling) baserer sig på en ny teknologi, der sikrer en meget mere skånsom behandling af råtræet end andre kendte processer. Træet kan derfor holdes i en langt bedre kvalitet, og der er mindre spild i processen.

Termobehandlingen øger træets stabilitet med op til 80 % og reducerer træets evne til at optage fugt og vand med op til 50 %. Den giver også træet en smuk og mørk glød. Med årene patinerer træet og bliver smukt grå, hvis det ikke efterbehandles med en pigmenteret olie.

Efter termoprocessen bliver træet imprægneret med naturlig linolie. Det særlige ved den imprægnering er, at linolien er raffineret for æggehvidestoffer, stearin og paraffin. Det betyder, at olien kan trænge effektivt ind i træet. Når olien er hærdet, giver det en stærk membran, som beskytter træet, mindsker bevægelser i det og minimerer optagelsen af fugt.

Da olien er renset for æggehvidestoffer, har svampe og alger meget dårlige levebetingelser på det færdigbehandlede træ. Den brugte linolie er et 100 % naturligt produkt udvundet af hørfrø.

Vedligeholdelsesvenlig
Holdbart
Miljøvenligt

VI HAR LØST MEGET, MEN IKKE NATURENS GANG

For at vedligeholde træet bør de efterses, rengøres og olieres fra tid til anden. Terrasser, lavet af træ, skal efterolieres efter et år, for at bevare optimal udseende. Det samme anbefales for facadebeklædning.

GODE RÅD

Det er vigtigt at afvaskningen begyndes nedefra og opefter for at undgå striber i resultatet. Overfladen, hvor rensevandet løber ned af, skal være 100% våd. Husk også at male endetræet hvor træet saves op eller skruehuller der åbner træet, da det er et udsat område med stor opfugtning

Isoleringen i et Jakobsen hus består af enten papiruld eller træfiberisolering. De sikrer dig begge mod kuldebroer og er naturprodukter, som vi blæser ind i væggene.
 
Isoleringsmaterialet bliver på den måde meget tætpakket, og den udfylder alle revner, sprækker og hulrum omkring konstruktioner og rør. Uden hulrum i væggen kan der ikke opstå kuldebroer.
Begge produktet har en fremragende evne til at holde på varmen, reducere kondens, sikre mod brand og lydisolere.  Disse former for naturlig isolering er samtidig meget miljøvenlige.

✔ Effektivt  
✔ 
Brandhæmmende  
✔ 
God akustik
 Miljøvenlig

Inden facadebeklædningen sidder der en træfiber vindspærre. Den sørger for at holde vinden ude, så isoleringslaget kan holde på varmen.

Træfiber hjælper med at håndtere fugt og reducere fugtskader og har evnen til at absorbere, transportere og frigive fugt, når fugtigheden i omgivelserne ændres. Samtidig reduceres kuldebroerne, fordi vindspærren har ekstra isolerende egenskaber. 16 mm træfiber vindspærre svarer ca. til 10 mm standard mineraluld.

Vindspærren er en træfiberplade, som er coatet med et tyndt lag vandtæt materiale.

Pladen er 100 % biologisk nedbrydelig

I alle Jakobsen huse bruger vi Fermacell Greenline fibergipsplader til beklædning af vægge. De er med til at sikre en bedre livskvalitet for husets beboere og lavere miljøbelastninger for os alle.

Fibergipspladerne optager og indkapsler skadelige luftarter fra fx byggematerialer, møbler, tekstiler og legetøj. Det er en stor gevinst for allergikere, som er fri for at bekymre sig om dårligt indeklima.

Pladerne er fremstillet af 99 % genbrugsmaterialer. Fermacell har både gjort pladerne meget stærke og bæredygtige – med en certificering fra det anerkendte Rosenheim Institute of Construction Biology and Ecology.

I konventionelle nybyggede huse er det desværre et udbredt problem med det såkaldte Sick Building Syndrome (SBS). Afgasning fra byggematerialer og inventar gør beboerne dårlige. Problemet opstår typisk lige efter færdiggørelsen, men kan fortsætte i mange år – ikke mindst hvis I tit køber legetøj eller nye møbler.
.

✔ Genanvendeligt
✔ Modvirker skadelig luft

Tagkonstruktionen i vores huse er som udgangspunkt lavet på samme måde som vægkonstruktionen. Men den yderste belægning er enten tagpap med listedækning eller ståltag.

Ståltag er udviklet med GreenCoat® – verdens mest miljøvenlige overfladebehandling af stålprofiler. De er udviklet til at sikre byggerier en holdbar farve og en modstandsdygtig overflade uanset vejret. Stålpladen er testet gennem 40 år mod korrosion og UV-stråling og kan anvendes til både tag- og ­facadeløsninger.

Tagpap er en miljøvenlig og arkitektonisk flot løsning til hældningstage og er ligesom stålet, 100% genanvendelig. Tagpappet har en afsluttende lag af mineralet olivin som kan opfange CO2 fra atmosfæren. Når det regner, bliver den CO2 der kommer fra atmosfæren, ved kontakt med olivin omdannet til to miljøvenlige stoffer: siliciumdioxid og magnesiumcarbonat. (sand). Membranen er dækket med 1,4 kg olivin pr. m2, hvilket gør at den opfange 1,75 kg CO2 pr. m2.

Begge tagtyper er meget holdbare og regnvandet fra begge typer tag kan uden problemer udledes direkte i vandløb og søer.

Efter de gældende regler kan vandet også anvendes til toiletskyl, tøjvask og havevanding.

Holdbart
Æstetisk

Forstanderbolig i Faaborg 
Torsdag d. 11. 
maj 2023 kl. 14-16

Ældningsproces på varmebehandlet træ – 1. år og 3. år

20200624_wood_aging_process_new-1024×683 copy20200624_wood_aging_process_aged-1-1024×683 copy
DGNB- og PEFC-certificering
Vores nye design har opnået højeste certificering inden for bæredygtighed og sundt indeklima – huset er bygget af samme bæredygtige konstruktion og materialer, som vores andre huse, men forskellen ligger i at netop denne model har bestået trykprøven fra DGNB med højeste udmærkelse – og netop modtaget platincertificering. Udover den anerkendte certificering fra DGNB, er huset også certificeret PEFC med 85% sporbarhed på bæredygtigheden i træet.
Det er ikke til at komme uden om at vores huse sætter standarden for bæredygtighed og sundt indeklima både på nationalt og internationalt niveau – UNIK 136 er nemlig verdens første enfamilieshus, som opnår disse to bæredygtigheds-certificeringer, og vi er stolte af at vi er med til at gøre bæredygtighed tilgængeligt for alle.
Villaen, som har opnået certificeringerne, er bygget i Grenaa. Modellen er nu blevet gjort en fast del af vores sortiment, og du kan købe dette design med eller uden certificeringer. Læs meget mere om projektet på Villa Grenaa’s egen hjemmeside her.
PEFC-certificering
85 % af det anvendte træ i huset er PEFC-certificeret. Certificeringen gives normalt over 70 %.
Bæredygtigt skovbrug handler kort sagt om, at driften af skoven skal være miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for såvel nuværende som for fremtidige generationer. I PEFC ønsker vi at udbrede en bæredygtig forvaltning af skoven, så vi sikrer skovenes fremtid og ordentlige forhold.
Du kan læse meget mere om bæredygtigt skovbrug og hvad PEFC gør for at passe på skovene her.