Vi løfter sløret for et nyt og stærkt samarbejde mellem Jakobsen huse og det grønne firma Gamle Mursten. Dette er starten på et unikt samarbejde hvor du får Jakobsen huses sunde og bæredygtige trækonstruktion sammen med verdens eneste 100 % genanvendte mursten fra firmaet Gamle Mursten.

Vi udvider vores sortiment af bæredygtige facadeløsninger, og derfor tilbyder vi nu det ’klassiske’ sunde og bæredygtige Jakobsen hus med en smuk facade af eksklusive, vintage genbrugsmursten. Denne facadeløsning er for dig der:

  • vil have alle fordelene ved et sundt og bæredygtigt Jakobsen hus, men som evt. står med en byggegrund hvor træfacade ikke er en mulighed
  • søger et unikt og eksklusivt look og en farvekombination der normalt kun opnås med de allerdyreste, nyproducerede mursten på det danske marked.

Murstenene er håndsorterede af Gamle Mursten og håndplukket af Jakobsen huse. Du kan være sikker på, at vi aldrig går på kompromis med vores materialer, og disse genbrugsmursten udmærker sig på både miljøhensyn og sundhed blandt andet grundet den kalkholdige mørtel. Denne mørtel sikrer en diffusionsåben konstruktion der kan ånde og transportere fugt. Murstenene renses helt uden brug af vand og kemi og kan genanvendes på ny, når huset engang skal rives ned.

Du får altså med denne facadeløsning et sundt og bæredygtigt træhus tilsat et smukt ydre af genbrugsmursten.

Gamle Mursten logoGamle Mursten kan som den eneste på markedet rense mursten og genbruge dem – et resultat, der giver smukke byggerier, vægge og gulve – og samtidig sparer miljøet for tonsvis af CO2.

Med Gamle Mursten Vægsystemer til facader får du en rustik og vedligeholdelsesfri facade.

Vi kan i øjeblikket tilbyde tre farvetyper

Gul facade

Rød facade

Mørk patineret facade

Bæredygtig konstruktion genbrugsmursten

FAQ

Vi tager risikoen for miljøfarlige stoffer i byggeaffald meget alvorligt, og vi stiller krav til, at materialet er rent, når vi modtager det på vores pladser.  Når en bygning skal nedrives, har bygherren pligt til at anmelde nedrivningen til kommunen og foretage miljøscreening for PCB og andre miljøfarlige stoffer i affaldet. Hvis bygningen er opført eller renoveret fra 1950 til 1977, skal der foretages en screening for PCB

: Vi anbefaler kalkmørtel til de gamle mursten af hensyn til æstetik, åndbarbar og elasticitet, men man kan også anvende andre mørtler. Anvender man kalkmørtel fremfor cementmørtel, kan murstenene genbruges, når byggeriet er udtjent, da kalkmørtlen kan renses af igen.

Der findes både billigere og dyrere nyproducerede mursten. Hvis man gerne vil have det karakteristiske rustikke udtryk, er gamle mursten billigere end nye.

Ja, vi tester vores mursten i henhold til EN 771-1

Ja! For første gang nogensinde er det nu muligt at CE-mærke et genbrugt byggemateriale. ETA-Danmark har i samarbejde med Gamle Mursten udarbejdet grundlaget for CE-mærkning af genbrugte mursten.

Første skridt på vejen mod CE-mærkningen var en såkaldt EAD (European Assessment Document), som er juridisk ligestillet med de harmoniserede standarder. EAD’en beskriver, hvordan produktet skal testes, for at den ETA, der ligger til grund for CE-mærket, kan udstedes. En EAD udarbejdes af de enkelte vurderingsorganer og sendes derefter i høring i hele Europa. Når den er udstedt, er den gyldig i alle EU-lande.

EAD’en er netop blevet godkendt af samtlige EU-lande, og ETA-Danmark har på den baggrund udstedt en ETA til Gamle Mursten, som nu med den i hånden kan CE-mærke sine produkter.

: Både nedbrydningen og den efterfølgende renseproces giver murstenene en rustik overflade. Test har vist, at processen ikke har betydning for murstenenes kvalitet.

Gamle Mursten har udviklet en patenteret teknologi, hvor vi kan rense murstenene mekanisk ved hjælp af vibrationsteknologi, der rasper mørtlen af. Det vil sige, at der hverken indgår vand eller kemikalier i processen. Efter rensning sorterer og kvalitetstjekker vi murstenene manuelt efter kvalitet, type og farve. De rensede mursten placeres efterfølgende på transportbånd, der leder dem frem til en robot, som stabler og pakker murstenene efter farve og kundeønsker.

FAQ

Vi tager risikoen for miljøfarlige stoffer i byggeaffald meget alvorligt, og vi stiller krav til, at materialet er rent, når vi modtager det på vores pladser.  Når en bygning skal nedrives, har bygherren pligt til at anmelde nedrivningen til kommunen og foretage miljøscreening for PCB og andre miljøfarlige stoffer i affaldet. Hvis bygningen er opført eller renoveret fra 1950 til 1977, skal der foretages en screening for PCB

: Vi anbefaler kalkmørtel til de gamle mursten af hensyn til æstetik, åndbarbar og elasticitet, men man kan også anvende andre mørtler. Anvender man kalkmørtel fremfor cementmørtel, kan murstenene genbruges, når byggeriet er udtjent, da kalkmørtlen kan renses af igen.

Der findes både billigere og dyrere nyproducerede mursten. Hvis man gerne vil have det karakteristiske rustikke udtryk, er gamle mursten billigere end nye.

Ja, vi tester vores mursten i henhold til EN 771-1

Ja! For første gang nogensinde er det nu muligt at CE-mærke et genbrugt byggemateriale. ETA-Danmark har i samarbejde med Gamle Mursten udarbejdet grundlaget for CE-mærkning af genbrugte mursten.

Første skridt på vejen mod CE-mærkningen var en såkaldt EAD (European Assessment Document), som er juridisk ligestillet med de harmoniserede standarder. EAD’en beskriver, hvordan produktet skal testes, for at den ETA, der ligger til grund for CE-mærket, kan udstedes. En EAD udarbejdes af de enkelte vurderingsorganer og sendes derefter i høring i hele Europa. Når den er udstedt, er den gyldig i alle EU-lande.

EAD’en er netop blevet godkendt af samtlige EU-lande, og ETA-Danmark har på den baggrund udstedt en ETA til Gamle Mursten, som nu med den i hånden kan CE-mærke sine produkter.

: Både nedbrydningen og den efterfølgende renseproces giver murstenene en rustik overflade. Test har vist, at processen ikke har betydning for murstenenes kvalitet.

Gamle Mursten har udviklet en patenteret teknologi, hvor vi kan rense murstenene mekanisk ved hjælp af vibrationsteknologi, der rasper mørtlen af. Det vil sige, at der hverken indgår vand eller kemikalier i processen. Efter rensning sorterer og kvalitetstjekker vi murstenene manuelt efter kvalitet, type og farve. De rensede mursten placeres efterfølgende på transportbånd, der leder dem frem til en robot, som stabler og pakker murstenene efter farve og kundeønsker.