Lavt forbrug

Lavenergihuse – for din og miljøets skyld

Vi bygger ægte lavenergihuse. De giver dig et lavt forbrug på energi og varme. Det er bedst for både miljøet, din sundhed og din økonomi.

Tre grunde til at vælge et hus med lavt forbrug

 • Du får en økonomisk gevinst i form af en lavere varmeregning
 • Du får et betydeligt bedre indeklima og større komfort i din bolig
 • Dit hus får et energimærke, som gør det attraktivt for købere, hvis du en dag vil sælge
Kombinationen af de valgte byggematerialer, Ventilationsvinduer, isolering efter bygningsreglementets strengeste krav og valg af varmekilde gør Jakobsen huset til et lav-energihus. Derfor vil du opleve meget lave årlige udgifter til opvarmning.
Vores huse er unikke og banebrydende, fordi de er bæredygtige og samtidig har opnået et A2020 energimærke. Det ser man normalt kun på huse med solceller og genveksanlæg. Der er en stor miljømæssig gevinst at hente ved at bygge med os. For opvarmning af danske bygninger står for ca. 25 procent af det samlede energiforbrug og cirka 20 procent af CO2-udledningen i DK¹.

Alternativ varmekilde

Ét system klarer husets behov for varme, varmt vand og ventilation. Det er en banebrydende kombination af en højeffektiv (og prisvindende) Comfort Zone luft/vand varmepumpe og Ventilationsvinduer.
Systemet er for os at se den optimale løsning fordi:
✔ Det driver gulvvarmen i hele huset
✔ Det forstærker effekten af Ventilationsvinduerne, som trækker frisk, forvarmet luft ind i huset via ventiler
✔ Det udnytter energien i udeluften ved at omsætte den til varmt vand til opvarmning
✔ Det omdanner den fugtige luft fra fx badeværelser og køkken til varmt brugsvand
 
Vores koncept er altså en super økonomisk og CO2-besparende løsning. Uden at fylde og uden at larme.
 
Comfort Zone varmepumpen består udelukkende af ét element – et design-mæssigt flot teknikskab på 60×60 cm, som vi placerer i teknikrummet. Det betyder også, at du har meget mere brugbar skabsplads end i de fleste moderne huse, hvor halvdelen af bryggerset er et brummende teknikskab.
 
Energibesparelser er en høj prioritet hos mange huskøbere. Det kan vi godt forstå, for ingen ønsker en høj varmeregning, der vælter hele budgettet. Det er blandt andet de svingende energipriser, som er med til at skabe usikkerhed om varmeregningen. Derudover bør vi alle tage aktivt del i at mindske CO2-udslippet og sikre et godt miljø for fremtidige generationer.
 
4 løsninger, der hjælper dig med at spare på energien:
 • Luft til vand-varmepumpe kombineret med et gulvvarmesystem – den optimale løsning for både dig og miljøet
 • Ventilationsvinduet –verdens første intelligente plus-energivindue. Det giver energi til huset og sparer dig for op til 25 procent på dit varme/kølebehov
 • Træfiberisolering af cellulose-fibre holder kulden ude om vinteren og huset behageligt tempereret om sommeren. Træfiberisoleringen pakker sig tæt om konstruktioner og rør, så du er fri for kuldebroer
 • Regnvandsopsamling sparer på dit vandforbrug og på verdens begrænsede vandressourcer
 
I dag vælger de fleste hårde hvidevare med blikket fokuseret på energimærket. Vi vil ikke have høje udgifter for hverken os selv eller miljøet. I fremtiden er det uundgåeligt, at huskøbere vil lægge mere og mere vægt på, at hele huset er energibesparende.
 
Derfor arbejder vi hele tiden på bedre, billigere og mere funktionelle udnyttelser af vores energi i Jakobsen Huse. Det giver dig mere økonomisk frihed og et bedre miljø for os alle.
 
Miljøhensyn i byggeriet
Det er vigtigt for os, at vi bygger med miljøhensyn. Både indretningen og udformningen af et hus har betydning for vores miljø under byggeriet og i driften af huset. Derfor taler vi om forbrug af ressourcer, energi og vand i hele husets levetid, når vi taler om miljøhensyn.
 
Vores huse lever op til en række miljømæssige kvalitetskrav. Det gør det billigere for dig at bo i et Jakobsen hus. Men det lader dig også få et nyt hus uden at sætte et nær så stort aftryk på kloden. Vi sikrer blandt andet miljøhensynene i vores enfamiliehuse ved at:
 • Optimere husenes energiforbrug, så de er ægte lavenergihuse
 • Minimere mængden af bygningsaffald
 • Genanvende og genbruge, hvor vi kan
 • Optimere vores samlede ressourceforbrug og miljøpåvirkninger
 • Reducere eller så vidt muligt undgå brugen af problematiske og skadelige stoffer
 • Optimere vandforbrug blandt andet ved klargøring af regnvandsopsamlingsanlæg
 
Huse som sparer CO2
Jakobsen huset har en stor miljømæssig fordel, når det kommer til udledningen af drivhusgasser. Vi bygger altid i materialer med så lav CO2-udledning som muligt. Det gælder både i fremstillingen af de enkelte produkter og i transporten af dem.
 
Alle byggematerialerne er, i så vid udstrækning som det er muligt, enten FSC- eller Cradle2Cradle- mærkede. Langt størstedelen af vores byggematerialer er altså naturligt fremstillede. De kan derfor bortskaffes eller genanvendes uden at gøre skade på vores natur og miljø. Men først skal de selvfølgelig sidde på dit hus i mange årtier.