Det naturlige levefællesskab

Nye Anes Høj vil sætte nye standarder for bæredygtige fællesskaber. Som det første levefællesskab i verden vil det kunne opnå PEFC- og DGNB-certificering.

Et levefællesskab er meget mere end fælles måltider. Nye Anes Høj samler beboerne om vores fælles ressourcer på tværs af alder, ophav og familieformer.

I og omkring de små fritstående huse kan de nye beboeres fællesskab blomstre med respekt for Alkens rige kultur og natur. Fællesskabet vil med spændende haver, dyrehold, værksteder, naturlegeplads og el-delebil være et åbent aktiv for hele Alken.

Bydelen består af enkelt- og dobbelthuse på mellem 54 og 134 m2 med et fælles gæsteanneks. Alle er ejerboliger, og ejerne står for vedligeholdelsen af beplantningen i fællesskab.

Der opføres samlet 3.275 etagekvadratmeter.

  • 1 Gæsteanneks med plads til 2 familier
  • 5 Minihuse (+hems) med plads til 1 familie
  • 5 dobbelt familiehuse med plads til 2 familier
  • 1 Familiehus med plads til 1 familie
  • 3 Seniorhuse med plads til 1 familie
  • 5 Familie/seniorhus med plads til 2 familier
Download info om projektet
Alken Bæredygtigt Levefællesskab Bofællesskab dobbelthus

Dobbelthus familiebolig 136m2 pr. bolig

Bæredygtig byudviddelse

Alken har et velfungerende fællesskab. Det skal Nye Anes Høj ikke omvælte, men tilføre endnu mere værdi.

Siden 2016 har borgergruppen undersøgt bosætning og byudvikling i Alken. Målet er at styrke det unikke fællesskab, som er opstået gennem de seneste årtier. Fællesskabet er samlet om foreningslivet, købmanden, togstationen, skolen og Alken Mejeri. Nye Anes Høj opføres uden et fælleshus, så de samlingspunkter styrkes, ligesom de gør i samspillet med de omkringliggende landsbyer Illerup, Bjedstrup, Svejstrup og Boes.

Nye Anes Høj skal lægge til i stedet for at trække fra. Det sker med attraktive arealer, stier og aktivitetsområder. Levefællesskabet bliver forventeligt beboet af en kombination af tilflyttere og nuværende Alken-borgere. Det vil i sig selv styrke sammenhængen mellem Alken og Nye Anes Høj.

Som bæredygtig by-udvidelse vil Nye Anes Høj byde på hønsegårde, svævebaner, honningbier, hverdagen, whisky-brygning, byggelegepladser, friskopgravede kartofler, bænke i solen og meget mere liv. Det skal skabe mere liv, inspirere til nye tanker og bryde traditionelle skel mellem naboer ned. Borgerne skal få lyst til at involvere sig endnu mere i hinanden og overskud til at hjælpe. Samtidigt skal de sikres frihed til at lukke døren, når der er behov for ro.

Alken Bæredygtigt Levefællesskab Bofællesskab diagram
Alken Bæredygtigt Levefællesskab Bofællesskab dobbelt familiehus

Sammenbygget familiebolig 136m2 og seniorbolig 89m2

bæredygtighed logo

Bæredygtighed i tre niveauer

Miljø

Husene bygges i så rene materialer, at de enten kan komposteres lokalt eller genbruges til nye byggematerialer. Mindst 70 % af materialerne er træ fra bæredygtigt skovbrug. I gennemsnit sparer hvert hus miljøet for 20 ton CO2 sammenlignet med traditionelt byggeri.

Indeklima

Det sundeste indeklima er naturens “udeklima”. Derfor bygger vi husene, så de får frisk luft ind uden brug af mekanisk ventilation. Vi undgår farlige kemikalier og sørger for en fantastisk akustik. Vi bygger åndbare konstruktioner uden brug af plastisk dampspærre.

Økonomi

Vores byggeproces er designet til at give helt almindelige danskere råd til unikke, bæredygtige boliger. Huskonceptet udnytter naturens ressourcer, så beboerne får et meget lavt energiforbrug. Med inspiration fra tiny house-bevægelsen udnytter vi hver eneste kvadratmeter optimalt. Der er altså ingen overflødige fordelingsarealer. Kun brugbare kvadratmeter.

Minihus 56+7 m2

Seniorbolig 89 m2

Seniorbolig 98 m2

Familiehus 136 m2

Proces

Alken proces og tidsforløb

Tilmeld interesseliste