MILJØHENSYN I HUSBYGGERIET

Det er vigtigt for os, at vi bygger med miljøhensyn. Både indretningen og udformningen af et hus har betydning for vores miljø under byggeriet og i driften af huset. Derfor taler vi om forbrug af ressourcer, energi og vand i hele husets levetid, når vi taler om miljøhensyn.

Miljøhensyn i bæredygtigt byggeri gavner dig og miljøet

Vores huse lever op til en række miljømæssige kvalitetskrav. Det gør det billigere for dig at bo i et Jakobsen hus. Men det lader dig også få et nyt hus uden at sætte et nær så stort aftryk på kloden. Vi sikrer blandt andet  miljøhensynene i vores typehuse ved at:

  • Optimere husenes energiforbrug, så de er ægte lavenergihuse

  • Minimere mængden af bygningsaffald

  • Genanvende og genbruge, hvor vi kan

  • Optimere vores samlede ressourceforbrug og miljøpåvirkninger

  • Reducere eller så vidt muligt undgå brugen af problematiske og skadelige stoffer

  • Optimere vandforbrug blandt andet ved klargøring af regnvandsopsamlingsanlæg

Miljøhensyn typehuse
Jakobsen Huse arkitekttegnet typehus

Typehuse som sparer CO2

Jakobsen huset har en stor miljømæssig fordel, når det kommer til udledningen af drivhusgasser. Vi bygger altid i materialer med så lav CO2-udledning som muligt. Det gælder både i fremstillingen af de enkelte produkter og i transporten af dem.

Alle byggematerialerne er, i så vid udstrækning som det er muligt, enten FSC- eller Cradle2Cradle- mærkede. Langt størstedelen af vores byggematerialer er altså naturligt fremstillede. De kan derfor bortskaffes eller genanvendes uden at gøre skade på vores natur og miljø. Men først skal de selvfølgelig sidde på dit hus i mange årtier.

Jakobsen Huse - Bæredygtige typehuse - toilet og bad

Vi udnytter naturens ressourcer

Vi forbereder alle Jakobsen huse til regnvandsopsamling. Du kan altså bruge de mange kubikmeter vand, som falder på dit tag, til fx at skylle ud i dine nye toiletter.

Det er én af de mange måder du kan være med til at begrænse vores alles vandressourcer, når du køber et Jakobsen hus.

Du kan også vælge at få installeret et anlæg, som genanvender dit drikkevand. Når du har brugt vand i køkken og badeværelse, bliver det renset og sendt ud i husets cisterner. Det har samtidigt en stor effekt på dit energiforbrug, fordi toiletterne ikke længere har koldt vand, som er med til at køle huset ned.

Er du nysgerrig efter mere viden om, hvordan vi passer på miljøet, når vi bygger?

Kontakt os og få svar på dine spørgsmål.