SUNDT INDEKLIMA I TYPEHUS

Vi giver dig et sundere indeklima til gavn for hele familien. Der frigives kun et minimum af giftige dampe og gasser i de hjem, vi bygger. Dem kommer vi til livs på flere måder.

Konventionelle huse er fyldt med lappeløsninger

Et murstenshus fra 1940 er som udgangspunkt et sundt hus at bo i. Det er forholdsvist utæt på grund af dårlig eller ligefrem manglende isolering. Det sikrer dig en stor udskiftning af luften, så den altid er frisk. Samtidig bliver konstruktionen holdt tør og sund.

Men da oliekrisen kom i 1970’erne steg prisen på olien voldsomt. Varmeudgiften fulgte med. Derfor begyndte mange husejere at isolere deres huse. Men de gamle huse var stadigvæk utætte, så luften blev stadig holdt frisk. Den friske luft, som trak ind, var kold. Derfor blev husene ved med at være dyre at varme op.

For at komme varmetabet til livs begyndte man at lave husene tættere. Det blev til dels gjort med en dampspærre. Dampspærren skulle holde damp ude af husets konstruktion. Og den skulle gøre huset tæt, så beboerne kunne styre ventilationen.

I starten lavede man dampspærren af en tynd pak med alufolie på den ene side. Senere blev den udskiftet med en af plastik. Og her fik vi for alvor problemer.

Et alt for tæt hus er et usundt hus

Nu blev husene alt for tætte. Dampen fra madlavning, bad, udånding og meget mere blev fanget i væggene. Og alt for få af os huskede at lufte ud flere gange dagligt. Det gav perfekte vækstforhold for skimmelsvamp.

Så kom den næste lappeløsning: Det mekaniske ventilationssystem og varmegenvindingsanlægget.

Varmegenvindingsanlægget tager den varme indendørs luft og bruger den til at varme kold, frisk luft op med, som så bliver blæst ind i huset.

I takt med at husene blev tættere, trak mange varmegenvindingsanlæg alt den fugtige luft ud af huset. Og så var problemet pludselig vendt på hovedet med en alt for lav luftfugtighed.

Den lave luftfugtighed blev et problem for mange. Fordi vi mest af alt består af vand, har vi også brug for noget fugt i vores indeklima.

I stedet for at løse problemet fandt man på endnu en lappeløsning: Varmegenvindingsanlæg med fugtstyring. Det sørger for at tilføre fugt til indblæsningsluften.

Men ingen af lappeløsningerne har ændret på, at nye huse stadigvæk tit er dårligt ventilerede og for tætte.

DÅRLIGT INDEKLIMA ER SKIDT FOR DIG

Et dårligt indeklima kan give dig irriterede øjne, hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, luftvejsirritation og allergi.

dårligt indeklima kan give sygdom Jakobsen Huse

Vi opholder os cirka 90 % af døgnet inden døre.

Hvis du har små børn, skal du være ekstra opmærksom på at holde dit indeklima sundt. Hvis luftkvaliteten i dit hjem er dårlig, kan det give store problemer for især børn med følsomme luftveje eller lungesygdomme.

Mange voksne får desværre også store problemer med luftvejssygdomme og allergi. Det skyldes, at størstedelen af alle nybyggede parcelhuse pakkes ind i plastiske dampspærrer. De spærrer for en god udluftning. Det betyder, at de skadelige gasser fra den plastiske maling, som de fleste huse males med, bliver hængende. Afgasningen fra andre moderne byggematerialer kender vi ikke langtidspåvirkningen af.

Det er skadeligt for dig at bo i et hus, der ikke kan ånde. Heldigvis kan du vælge en anden type hus at bo i.

Naturlig ventilation typehus Ventilationsvinduet Jakobsen Huse

Allergivenligt typehus med sundt indeklima

Du kan selv gøre dit hus mere allergivenligt. Rengøring og hyppig udluftning gør en forskel i alle huse.

I et Jakobsen hus er du sikret et allergivenligt hus fra starten. Vi sikrer dig nogle sunde rammer, som er optimale for dit indeklima. Og fordi hele konstruktionen kan ånde, vil der altid være udskiftning af luften i dit hjem.

Vi har udfordret vanerne i byggeriet for vores alles sundheds skyld. I vores huse er de usunde elementer i moderne husbyggeri fravalgt. De har haft deres tid. I stedet har vi valgt materialer og byggemetoder, som bidrager til et sundt indeklima.

Typehuse med sundt indeklima og naturlig udluftning

Jakobsen huset er bygget på principper om naturlig ventilation. Vi bygger med Ventilationsvinduer i alle vores huse. De sikrer et konstant naturligt luftskifte uden mekanisk styring. Derfor vil Jakobsen huset føles naturligt udluftet og være sundt at leve i.

Der er flere fordele ved at undgå et mekanisk styret ventilationsanlæg. Du undgår vedligeholdelse og udskiftning af filter. Og for mange af vores kunder er det en vigtig detalje, at de slipper for den konstante summen fra ventilationsrør.

Ventilationsvinduet energivindue Jakobsen Huse bæredygtigt byggeri

Jakobsen huset er en version af det populære typehus, hvor der ikke bliver gået på kompromis med hensynet til din sundhed, til miljøet eller din økonomi.

Et minimum af giftige dampe

I Jakobsen huset vægter vi højt, at vores materialer udleder et minimum af giftige dampe. Vi har stort fokus på at bruge materialer, som giver et bedre indeklima ved for eksempel at være lyddæmpende. Vi bygger i materialer, der både kan optage og afgive den normale fugt, som vi mennesker afgiver.

  • Vi bruger materialer, som i så vid udstrækning som muligt er fremstillet uden brug af skadelige kemikalier og/eller fremstillet af genbrugsmaterialer og som modvirker skadelige dampe

  • Vi bygger 0-energihuse, som er isoleret med miljøvenlig og effektiv træfiberisolering og lever op til BR20 isolerings-kravene

  • Vi benytter Ventilationsvinduer, der er betjeningsfrie og sikrer et naturligt luftskifte. Vi fravælger mekaniske luftventilationsanlæg, som andre byggefirmaer typisk har som standard-inventar

  • Vi nægter at pakke huse ind med plastisk dampspærre, fordi de begrænser eller helt udelukker naturlig udluftning. Vi bruger i stedet diffussionsåbne dampbremser, som gør at husene kan ”ånde”

  • Vi pudser alle indvendige vægge med sandspartel og maler med naturmaling – helt uden tilsætningsstoffer eller konserveringsmidler. Lerpuds og lermaling er et muligt tilvalg

  • Vi bruger lyddæmpende materialer på lofterne, så dårlig akustik og støjgener ikke forstyrrer din hverdag