Så meget drikkevand går til spilde hver dag

40 % af vores vandforbrug går til ting, som ikke kræver rent drikkevand og vi spilder derfor en stor del af vores knappe vandressource.

Når vi trykker på knappen i toilettet skyller vi hver gang med rent drikkevand. Det betyder at hver dansker i gennemsnit smider 26 liter postevand væk om dagen alene på toiletskyl. På et år bliver det til omkring 9800 liter vand eller hvad der for en familie på 4 svarer til omkring 1960 kr.

Dertil kommer 14 liter drikkevand, som hver dag bruges til tøjvask og endnu en del til udendørs brug som havevanding og bilvask.

Hvorfor genbruge regnvandet?

Ved at anvende regnvand til formål, der ikke kræver rent drikkevand, sparer vi miljøet for at opbruge og spilde store mængder rent vand dagligt. Vores drikkevand kommer næsten udelukkende fra grundvandet. Det er ikke alene spild af penge, at lade være med at benytte regnvandet – det er også dårlig udnyttelse af en værdifuld ressource.

Men en nedgravet regnvandstank skjult under græsplænen, er det muligt at undgå det store vandspild og i stedet benytte rent opsamlet regnvand fra vandtanken.

Toiletskyl og tøjvask

Ud over miljøhensyn er der andre gevinster ved at anvende regnvand.

Regnvandet kan sagtens bruges i toilettet og det indeholder næsten ingen kalk. Derfor er det nemmere at holde rent, både fordi der ikke er det samme behov for at fjerne kalk og fordi skidt normalt nemt sætter sig i kalkaflejringer .

I vaskemaskinen er det også en fordel, da man kan spare på mængden af vaskepulver, når man vasker i blødt vand uden kalk. Kalk slider på vaskemaskiner, som derfor også holder længere.

Have

Den opsamlede regnvand kan også benyttes udendørs til blandt andet havevanding. Desuden er planter og blomster ofte gladere for regnvand end normal vandhanevand på grund af den lave mængde kalk, der findes i regnvandet.